Kenta Ihara

Kenta Ihara

Tiểu sử

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1982-04-23

Nơi Sinh:

Còn được Biết đến Như: