Sanja Milković Hays

Sanja Milković Hays

Tiểu sử

Được biết đến: Costume & Make-Up

Sinh nhật: 1958-09-19

Nơi Sinh: Zagreb, Yugoslavia [now Croatia]

Còn được Biết đến Như: