Jim Sturgess

Jim Sturgess

Tiểu sử

James Anthony "Jim" Sturgess (born 16 May 1981) is a British actor and musician. His breakout role was playing Jude in 2007's Across the Universe.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1978-05-16

Nơi Sinh: England, UK

Còn được Biết đến Như: